dcsimg

Ucrete – Performance Flooring

Destruction challenge

Mechanická odolnost

Vysoký mechanický ráz způsobuje pád různě velikých a tvarovaných předmětů, manipulace s řeznickými háky na jatkách nebo vypadnutí nástrojů a krytů během údržby. Tuhá podlaha s vysokou kapacitou absorbovat energii předchází vzniku trhlin, kde se mohou skrývat bakterie. Tím pomáhá zajistit při výrobě potravin bezpečnost a dlouhodobou životnost.

Náhled referenčních listů
Vice o webových stránkách Master Builders Solutions

Chemická odolnost

Agresivní chemikálie jsou používány v mnoha odvětvích průmyslu a způsobují chemickou erozi mnoha podlahových materiálů. V potravinářském průmyslu se používá například mnoho živočišných a rostlinných produktů, které obsahují vysoce agresivní organické kyseliny, zatímco silné zásady a minerální kyseliny společně s řadou kysličníků a tenzidů jsou plošně užívány pro úklid. Podlaha Ucrete byla navržena s chemickou odolností tak, aby mohla být široce používána pro odvodnění, ochranu záchytných a čerpacích jímek v chemickém průmyslu, pro pomoc při zajištění kontroly a ochrany životního prostředí.

Náhled referenčních listů
Vice o webových stránkách Master Builders Solutions

Teplotní odolnost

Teplotní šok může poškodit mnoho typů podlah, které mohou selhat vlivem změknutí, eroze a nebo oddělením od podkladu. Toto se vyskutuje všude tam, kde je rychlá změna teploty. Nejčastěji je možno se s tímto setkat při rozlití nebo vypuštění horkých tekutin na podlahu. Například pod zpracovatelskou linkou, v částech varny kuchyní a nebo během zpracování a ochlazování zeleniny. Podlahové systémy Ucrete se hodí ideálně pro taková prostředí, kde se pravidelně vypouští vařící voda. V závislosti na specifikaci, má podlaha Ucrete odolnost vůči teplotnímu rázu od -40 °C až do +130 °C.

Náhled referenčních listů
Vice o webových stránkách Master Builders Solutions

Hygiena

Čistitelnost podlahy je nejdůležitějším faktorem při zajištění bezpečného a atraktivního prostředí. Povrch podlahy Ucrete se čistí a dezinfikuje stejně, jako povrch nerezové oceli. Je hutná, nepropustná a nerozkládá se, proto nepodporuje růst bakterií nebo plísní. Podlahy Ucrete jsou používány v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde jsou vyžadovány ty nejvyšší standardy hygieny.

Náhled referenčních listů
Vice o webových stránkách Master Builders Solutions

Rychle zpět do provozu

Zastavit výrobu je někdy opravdu nereálné. Podlaha Ucrete je rešení, které je tolerantní vůči vlhkosti v podkladu a navíc nezapáchá po namíchání. Mnohé aplikace podlahy Ucrete dokazují, že vytvrzuje za nízkých teplot a je možné například po 5 hodinách a při +10°C opět začít podlahu používat. Ucrete je ideální pro opravy během noci. Neustálé “záplatování” podlahy neřeší problém, ale lze ho vyřešit tou nejlepší podlahou Ucrete – a to velmi rychle!

Náhled referenčních listů
Vice o webových stránkách Master Builders Solutions